JSA brand

Brandsikring af plejehjem

JSA Brand har installeret 35 brandgardiner på Dorthe Marie hjemmet i Rødovre

Disse er sprinklet for at opnå den højeste brand sikring ved en evt. brand

en videre er de forsynet med nødåbninger som automatisk giver flugtvejs muligheder.

JSA brand

Brandsikring af Kulturværft Helsingør

Brandgardin på scene hindre spredning af ild og røg i resten af teatersalen